سایبان خودرو اتوماتیک سرمه ای

9500000 تومان

سایبان خودرو اتوماتیک تنها با کمک ریموت کنترل باز و بسته می شود و قابلیت استفاده در چهار فصل سال را دارد.